ادغام آزمون کارشناسی ارشد 96

ادغام آزمون کارشناسی ارشد 96 – 97

ادغام آزمون کارشناسی ارشد 96

ادغام آزمون کارشناسی ارشد 96


در سال های گذشته جهت ادامه ی تحصیلات تکمیلی ،سالانه آزمون های متعددی از سیستم آموزشی مختلف برگزار می گردید. غالبا آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در نوبت بهمن ماه و آزمون کارشناسی ارشد سراسری در اردیبهشت ماه برگزار می گردید.اما طبق طرح ارائه شده جدیدی از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آقای ابراهیم خدایی تصمیم بر تلفیق و یکپارچه کردن این آزمون ها به صورت همزمان گرفته و تصویب شد. بنابراین در سال آینده یعنی سال 1396 آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزمون کارشناسی ارشد آزاد به صورت التقاطی و در یک مجموعه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
آزمون ,ارشد ,کارشناسی ,ادغام ,کارشناسی ارشد ,آزمون کارشناسی ,ارشد سراسری ,ادغام آزمون ,ادغام آزمون کارشناسی